Givertjeneste - og gave til nybygg ved Hægebostad kirke?


Les om givertjeneste i Hægebstad - til nybygg og menighetsarbeid

Vil du støtte finansieringen av det nye bygget ved Hægebostad kirke?

Her er kontonummeret du kan bruke: 3123.12.00196. 

Merk innbetalingen "Nybygg".

Les mer om nybygget her! (Og hvordan du kan tegne deg for fast givertjeneste om du ønsker det!)

For gaver over kr. 500,- kan man kreve skattefradrag ved å oppgi personnummer til kirkekontoret (inntil kr. 50 000 pr. person pr. år).

 

 

Tilbake