Eiken sokneråd


Medlem Eiken sokneråd

May Gun Eiken

93860056

Send epost

Leder Eiken sokneråd

Siri Eiken

90875473

Send epost

Medlem Eiken sokneråd og medlem Hægebostad kirkelige fellesråd

Tjøl Eiken

90551783

Send epost

Varamedlem Eiken sokneråd

Ingrid Handeland

Send epost

Varamedlem Eiken sokneråd

Karen Emilie Jonasmo

Send epost

Varamedlem Eiken sokneråd / Kyrkjetenar ved begravelser i Eiken kyrkje

Aud Ramona Langås

93884157

Send epost

Medlem Eiken sokneråd og Leder Hægebostad kirkelige fellesråd

Audun Meland

90990763

Send epost

Medlem Eikne sokneråd og varamedlem Hægebostad kirkelige fellesråd

Oddvin Nøkland

41653427

Send epost

Varamedlem Eiken sokneråd

Lars Tore Rudlende

99473573

Send epost

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn og prest i Lyngdal sokn / Hægebostad MR/FR, Eiken SR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send epost

Medlem Eiken sokneråd

Eiken sokneråd

38348708

Send epost

Medlem Eiken sokneråd

Anine Grøtteland Jakobsen Vatne

97518881

Send epost