Hægebostad menighetsråd


Varamedlem Hægebostad menighetsråd og varamedlem Hægebostad kirkelige fellesråd

Geir Andreassen

94527202

Send epost

Medlem Hægebostad menighetsråd

Wenche Gysland

41653428

Send epost

Medlem Hægebostad menighetsråd

Tor Bjarne Kvåle

99536181

Send epost

Medlem Hægebostad menighetsråd

Jorunn Ljosland

48132022

Send epost

Varamedlem Hægebostad menighetsråd og medlem Hægebostad kirkelige fellesråd

Bjarne Løland

94192440

Send epost

Medlem Hægebostad menighetsråd

Hægebostad menighetsråd

38348708

Send epost

Leder Hægebostad menighetsråd

Alf Gunnar Olsen

91698044

Send epost

Medlem Hægebostad menighetsråd og nestleder Hægebostad kirkelige fellesråd

May Sissel Rossevatn

97174098

Send epost

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn og prest i Lyngdal sokn / Hægebostad MR/FR, Eiken SR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send epost

Varamedlem Hægebostad menighetsråd

Jan Gunnar Tingvatn

91548955

Send epost