Ansatte


Kirkegårdsarbeider Eiken

Benjamin Eiken

94811501

Send epost

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send epost

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send epost

Kyrkjetenar Eiken kyrkje

Anne Remine Langås Hauge

+4790979104

Send epost

Kirketjener Hægebostad kirke

Inger Johanne Kallstøl

91240446

Send epost

Kyrkjeteanar Eikne kyrkje og varamedlem Eiken sokneråd

Aud Ramona Langås

+4793884157

Send epost

Trosopplærer

Hilde Senumstad Olsen

97152763

Send epost

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send epost

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn / Medlem Eiken SR, Hægebostad MR og Hægebostad FR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send epost

Organist Hægebostad kirke og Eiken kyrkje

Anne-Mette Villadsen

+4746841887

Send epost