Ansatte


Kyrkjegardsarbeider Eiken kyrkjegard

Ole Tobias Eiken

97197224

Send epost

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send epost

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send epost

Kyrkjetenar i Eiken kyrkje

Hauk Torkel Torhildsson Høyland

47951902

Send epost

Kirketjener Hægebostad kirke

Inger Johanne Kallstøl

91240446

Send epost

Varamedlem Eiken sokneråd / Kyrkjetenar ved begravelser i Eiken kyrkje

Aud Ramona Langås

+4793884157

Send epost

Trosopplærer

Hilde Senumstad Olsen

97152763

Send epost

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send epost

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn og prest i Lyngdal sokn / Hægebostad MR/FR, Eiken SR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send epost

Menighetssekretær (vikariat), kirkemusikervikar

Anne Grete Øydna

90158614

Send epost