Erklæring om ekteskapet


På vegne av menighetene (ved Hægebostad menighetsråd og Eiken sokneråd) legges Ekteskapserklæringen ut på på vår nettside.

"Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med ham og med hverandre. Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett og stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse."

Slik lyder ordene i vigselsliturgien (2002).

Les mer om ekteskapet i

"Ekteskapserklæringen - et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen - i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi". 

Dokumentet er signert av de fleste større kristne kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner i Norge.

Ekteskapserklæringen 2016

Tilbake