Tid for: "Sammen som kirke i hele verden"


Nå er det tid for MISJONSAKSJON: Sammen som kirke i hele verden!

I tida mellom Kristi Himmelfartsdag og St.Hans står vi med ekstra tyngde: "Sammen som kirke i hele verden". Vi tenker på andre enn oss selv! Og vi er opptatt av oppdraget Jesus ga oss: Å bygge Guds rike, her hos oss og i hele verden, gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, døpe og lære! I år fokuserer Hægebostad menighet på sitt Misjonsprosjekt, Hilde og Alf Halvorsens arbeid blant Malinké-folket i Mali. Eiken kyrkjelyd fokuserer på Mongolia, der vi har utsendinger i familien Jonasmo.

Aksjonene deles på Facebook, men du kan også lese informasjonen nedenfor. Vil du være med? Be, Gi og Del aksjonen på de sosiale medier. Hjelp oss å minne bygd og venner om nødvendigheten av misjon gjennom hele aksjonsperioden. Og - selvsagt er misjon en hjertesak for oss som kristne menigheter - hele året!

HÆGEBOSTAD MENIGHETS AKSJON: MALI

Vi i Hægebostad menighet vil bruke anledningen til å gjøre en ekstra innsats for utviklingen av Normisjons misjonsarbeid blant malinkefolket i Vest-Mali, og den unge kirkens vekst i kunnskap og modenhet. Her er Hilde og Alf Halvorsen sterkt engasjert, og det er bestemt at vår menighet vil ha dette som vårt misjonsprosjekt fram til 2025. Vil du være med på å gi en god start? 
Du kan gi en gave på VIPPS: 106189. Du får opp flere alternativer på VIPPS: "Mali Sammensom - Skattefri" eller "Mali - Sammen som kirke. " Den siste er uten at det rapporteres til for skattefradrag. (Les nederst om hvordan du også kan gi med skattefordel!)
Du kan dessuten bruke giro/bankinnbetaling. Da må du merke innbetalingen tydelig med: «Sammen som kirke». Kontonummer: 3123.12.00196.

 

EIKEN KYRKJELYD SIN AKSJON: MONGOLIA

Familien Jonasmo fra Eiken i Hægebostad har reist til Mongolia i tjeneste for misjonen v/Norsk Luthersk Misjonssamband. Under aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" vil vi utfordre hverandre til å gi en ekstra raus gave. Du kan gi en gave på VIPPS: 106188. Du får opp flere alternativer på VIPPS: "Mongolia - Sammen som Skattefri"" eller "Mongolia - Sammen som kirke. " Den siste er uten at det rapporteres inn for skattefradrag. (Les nederst om hvordan du også kan gi med skattefordel!) (Les nederst om hvordan du kan gi på VIPPS med skattefordel!)
Verden for Kristus - Sammen som kirke i hele verden.
"Sammen som kirke i hele verden" varer fra Kristi himmelfartsdag til St. Hans.
Du kan også bruke giro/bankinnbetaling på kontonummer: 3123.12.00048. Da må du merke innbetalingen tydelig med: «Sammen som kirke». .

GI MED SKATTEFORDEL: Gir du minst kr. 500,- til menigheten gjennom et kalenderår, er du berettiget til å få beløpet fratrukket på skatten. Gave til "Sammen som kirke i hele verden"-aksjonen kan inngå i minstebeløpet. Eller: Gir du kr. 500,- eller mer til denne aksjonen, er du allerede fradragsberettiget. Vær oppmerksom på at vi må ha ditt personnummer på kirkekontoret for at du skal få skattefradrag. 

Er du registert som giver, og foretrekker å gi via bankgiro, kan du bruke kontonummer som er nevnt ovenfor i artikkelen, med de samme skattebetingelsene.

Tilbake