Er du en Medarbeider?


Nå trenger menighetene våre medarbeidere! Vil du høre?

Nå trenger menighetene våre medarbeidere! Vil du høre?

En levende menighet er et fellesskap av medarbeidere. En drøy påstand, kanskje? Er det ikke bare slik at en eller to eller tre taler, synger eller spiller eller står i kirkedøra og ønsker velkommen – og vi andre hører? Er vi medarbeidere da?

Medarbeidere i menigheten er vi når vi hører sammen med Jesus, i tro – og dermed i etterfølgelse. Noen av oss er best på å bruke ord som kan bety noe godt for andre, andre er best med praktiske gjøremål. Noen er gode på omsorg. Noen er utholdende når det kommer til bønn. Noen er best med barn og unge, andre fungerer bedre med voksne – eller eldre – eller som gode naboer. Noen er slik stilt at de har anledning til å være rause med å gi. Slik kan mye nevnes. Og alt dette kan vi bidra med – vel vitende om at vi gjør det som en tjeneste for Gud. Som medarbeidere for ham og menigheten!

Men: mye springer ut av å høre sammen i et fellesskap. Faktisk er det slik at det å være trofast til gudstjeneste, i seg selv er en betydningsfull form for medarbeiderskap. For det gir glede og frimodighet å være mange – og å se at vi alle søker Jesus som frelser og felles kilde for våre egne liv, for fremtidshåp, og tjeneste for andre. Da vet vi også om hverandre – og at vi er Guds og hverandres medarbeidere – også når vi ikke ser hverandre! Det er også oftest gjennom fellesskapet i menigheten at vi hører og møter utfordringen til tjeneste!

Og for menighetsråd og ansatte i stab – er det en viktig oppgave å se etter konkrete «hull som må fylles – og etter medarbeidere – både lønnede og ulønnede - til å fylle dem. Nå trenger menighetene våre:

To nye klokkere i hver av menighetene. Klokkerne har en synlig rolle i gudstjenesten med tekstlesning, kunngjøringer et.c.

- Flere kirkeverter – som står i døra og gir dem som kommer til kirke en god opplevelse av å være velkommen!

- Flere til å styre prosjektoren fra pc’en, og sørge for at sanger og tekster kommer opp på storskjermen.

- Noen som har lyst til å være med og ta ansvar for kirkekaffe – i begge kirkene.

- Medarbeidere i søndagsskole i Hægebostad eller søndagsklubb i Eiken

- Ledere til høstens konfirmantweekend

- Noen som syns det er spennende med lyd og tekniske ting.

- Noen som kan tenke seg være med og lede en sorggruppe.

Og ofte fins de beste tankene og ideene der ute!  Ser du et behov, kjenner du på et kall – eller har du noe du kjenner at du kan bidra med som ikke er nevnt her? Vi ønsker å være menigheter som kan se og utnytte det beste hos den enkelte: det vi har lyst til, brenner for og er gode til, kort sagt: den enkeltes NÅDEGAVE!

 

Ikke vær redd for å ta en kontakt – helt uten forpliktelser. Så snakker vi sammen!

 

Kontakt:

-Sokneprest Bernt Rune Sandrib – Bernt@haegebostad.kirken.no – mob. 90979232

-Kirkekontoret v/Anne Grete Øydna – 38348708

 

- Noen i menighetsråd/Sokneråd

 

Å gjøre tjeneste i menigheten handler om: Guds kall, lyst, og utrustning.

Et klokt menneske har sagt: Gud kaller ikke den som er ferdig utrustet, men han utruster den Han kaller!

 

 

Å gjøre tjeneste i menigheten handler om: Guds kall, lyst, og utrustning.

Et klokt menneske har sagt: Gud kaller ikke den som er ferdig utrustet, men han utruster den Han kaller!

 

 

 

Tilbake