TID FOR "FØRST-SEMINAR"


"Var Paulus en kristen?" er den spennende tittelen på årets Først-seminar på Birkeland bedehus 27. september

FØRST-seminar 2023:

("Først"kommer av det Paulus skriver,bl.a. Rom 1,16: Evangeliet er en Guds kraft til frelse, for jøde FØRST...", og brukes av Israelsmisjonen - og som seminartittel - for å løfte fram det oppdraget alle kristne har overfor jødene.)

🤔 Er kristendommen en ny religion, formet av Paulus?

🤔 Ble Paulus omvendt på reisen til Damaskus?

🤔 Hva er det i tilfelle han har vendt seg bort fra, og hva er det han har vendt om til?

🤔 Hvordan forholder Paulus seg til sin jødiske arv?

🤔 Hva tenker ”hedningenes apostel” om sitt eget folk, jødene?

Dette er noen av spørsmålene du kan få høre mer om på årets FØRST-seminarer som har temaet: «Var Paulus kristen?».Maria Lura fra Isarelsmisjonen er seminarholder

Maria Lura er seminarholder på Først-seminaret.

 

Tilbake