Resultater fra menighetsråds og soknerådsvalg


Resultatene fra menighetsrådsvalget i Hægebostad og soknerådsvalget i Eiken er klare.

Tilbake