Sammen som kirke i hele verden - Malinkéfolket


ET KRAFTTAK FOR HÆGEBOSTAD MENIGHETS MISJONSAKSJON FOR MALINKÉFOLKET I MALI OG SENEGAL!

I tida fram til St. Hans foregår den landsomfattende aksjonen "SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN." Vi i Hægebostad menighet vil bruke anledningen til å gjøre en ekstra innsats for utviklingen av Normisjons misjonsarbeid blant malinkefolket i Vest-Mali og Senegal, og den unge kirkens vekst i kunnskap og modenhet. Her har Hilde og Alf Halvorsen vært sterkt engasjert. GLADNYHET: Nå i mai har en av de første maliske kristne blitt innviet til misjonær for å gå inn i tjeneste i Senegal. 

Du kan gi en gave på VIPPS: 106189 – og velge "Mali - sammen..") Du kan også gi via bankoverføring i nettbanken. Da må du merke innbetalingen tydelig med: «Sammen som kirke». Kontonummer Hægebostad: 3123.12.00196.
GI MED SKATTEFORDEL: Gir du minst kr. 500,- til menigheten gjennom et kalenderår, er du berettiget til å få beløpet fratrukket på skatten. Gave til "Sammen som kirke i hele verden"-aksjonen kan inngå i minstebeløpet. Eller: Gir du kr. 500,- eller mer til denne aksjonen, er du allerede fradragsberettiget. Velger du å gi med skattefradrag, innebærer det at du automatisk gir oss fullmakt til å innhente ditt personnummer.
 

Er du allerede registert som giver til menigheten, og foretrekker å gi via bankgiro, kan du bruke kontonummer som er nevnt ovenfor i artikkelen, med de samme skattebetingelsene

Tilbake